top of page

נזקי שריפה ופריצה

בעיקרון, חברות הביטוח מחויבות לשלם למבוטחיהם פיצוי עבור נזק שנגרם, אך מהניסיון אנו רואים כי לעתים קרובות זה לא המקרה. חברות ביטוח ינסו לשלם מעט ככל האפשר בהתחלה בתקווה שהמבוטח הלא מיומן פשוט יקבל הסדר מבלי שידע איזה פיצוי הוא זכאי לקבל בפועל. זכרו, השמאים והחוקרים עובדים עבור חברת הביטוח ולא עבור המבוטחים. למרות שהשמאים ו/או החוקרים עשויים להיראות נחמדים בהתחלה, לעתים קרובות הם לא יאשרו את מלוא הפיצוי המגיע לכם באמת. יתכן שהם ינסו אף להחריג את כיסוי מקרה הביטוח כך שחברת הביטוח לא תפצה את המבוטחים כלל. בין אם מדובר בטקטיקות מכוונות ובין אם לא, עורך דין המתמחה בנזקי רכוש יוכל לוודא עבורך שהפיצוי שתקבלו בסופו של דבר הוא הפיצוי שאתם באמת זכאים לו על פי תנאי הפוליסה.

bottom of page