top of page

נזקי מים ושטפונות

ירדו הרבה גשמים בחורף והבית שלך הוצף? במקרים רבים הנזק נגרם לך עקב מחדלים של הרשויות. לכן גם אם רכשת ביטוח וגם אם לא עדיין יש דרכים לקבל פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לך. במקרים רבים  חברת הביטוח תכחיש את טענתך כי הנזק נגרם על ידי מי גשם ו/או מדליפה של מים מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה / בית העסק ותטען כי מדובר בנסיבות שאינן מכוסות על פי תנאי הפוליסה, כגון בלאי ו/או איטום לקוי. אם נגרמו נזקי מים לדירה ו/או לבית העסק שלך עקב הצפות, נזקי טבע, סופה וסערה, בדרך כלל הדבר אינו מכוסה תחת תנאי הפוליסה ויש לרכוש הרחבה לביטוח נזקי טבע.

 

חשוב מאוד - בנזקי מים יש להבדיל בין כיסוי של שרברב מטעם חברת הביטוח לכיסוי של שרברב פרטי. במקרה הראשון במידה ותתקנו את הנזק שלא באמצעות המבטח לא יאושר לכם כיסוי ביטוחי.

בנוסף, חשוב לתעד את הנזקים סמוך ככל שניתן למועד הגילוי ובכל מקרה של נזק לתכולה להזמין שמאי מטעמך להערכת שווי הנזקים שנגרמו.

למשרדנו יש את הידע והניסיון להתמודד עם הרשויות וחברת הביטוח ואנחנו נילחם עבורך לקבלת הפיצוי הכספי המקסימלי המגיע לך על פי תנאי הפוליסה שרכשת או עקב המחדל של הרשות המקומית.

bottom of page